เรียน ผู้ใช้งานระบบไบร์ทเทอร์บีทุกท่าน
Dear All BrighterBee Learners

ทีมไบร์ทเทอร์บีขอแจ้งปิดระบบชั่วคราว เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00น. – 15 สิงหาคม 2567 08:00น.

BrighterBee Learning Platform is temporarily closed from 17:00pm, 26 June 2024 to 08:00am, 15 August 2024 to enhance our learning experiences.

หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
If you have any questions, please contact
เบอร์โทร (Telephone) : 096.107.6027
อีเมล (Email) : Serviceteam@irisconsulting.co.th

ทีมไบร์ทเทอร์บีขออภัยในความไม่สะดวก
We hereby apologize for the inconvenience.

©2024. IRIS Consulting. All Rights Reserved.

Login

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.